Δωρεάν Ηλεκτρονική Απόδειξη 📰 Παροχής Υπηρεσιών για Ενοικιαζόμενα Δωμάτια 🏘 και μικρά Ξενοδοχεία 🏢 σε EXCEL

Οι δυνατότητες της Δωρεάν Ηλεκτρονικής Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και μικρά Ξενοδοχεία είναι: Εύκολη προσθήκη νέων προϊόντων – υπηρεσιών – παραστατικών – πελατών – δωματίων.✅  Εύκολη επιλογή παραστατικού.✅  Εύκολη επιλογή πελάτη και αυτόματη απόδοση τιμών στα απαιτούμενα πεδία (Επωνυμία, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Πόλη κ.λπ).✅  Αποθήκευση με ένα κλικ στο Βιβλίο Εσόδων των…