Δωρεάν Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής 📰 σε EXCEL

Δωρεάν δελτίο αποστολής σε excel Σύμφωνα με το Άρθρο 14 του νόμο ν.4308/2014, προβλέπεται ότι θα πρέπει να υπάρχουν Ηλεκτρονικά Τιμολόγια ή Παραστατικά. Λόγω αυτής της ανάγκης που προέκυψε είμαι στην ευχάριστη θέση να παραχωρήσω ΔΩΡΕΆΝ το Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής που κατασκεύασα σε EXCEL. Οι δυνατότητες του Δωρεάν Ηλεκτρονικού Δελτίου Αποστολής είναι: Εύκολη προσθήκη νέων προϊόντων – υπηρεσιών – παραστατικών – πελατών.✅…