Αξιολόγηση Δωρεάν Ηλεκτρονικού Αρχείου Ανάλυσης 📏 Σωματικού Βάρους ⚖️ σε EXCEL

Αξιολόγηση Αρχείου Ανάλυσης Σωματικού Βάρους Στις αρχές του έτους 2022 έκανα μια προσπάθεια για να αξιολογηθούν τα ηλεκτρονικά αρχεία που έχω κατασκευάσει και διανείμει. Για το Δωρεάν Ηλεκτρονικό Αρχείο Ανάλυσης Σωματικού Βάρους απάντησαν 30 χρήστες και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Αναλυτικά: 24 χρήστες βαθμολόγησαν με 5 αστέρια το αρχείο, 4 χρήστες έβαλαν 4 αστέρια,…