Πως χρωματίζω 🌈 κελί στο excel με βάση την τιμή του;
23/04/2020

Πως χρωματίζω 🌈 κελί στο excel με βάση την τιμή του;

Επιλέγω: 👉🏼 τα κελιά που θέλω να χρωματίσω 👉🏼 Κεντρική 👉🏼 Μορφοποίηση υπό όρους 👉🏼 Δημιουργία κανόνα 👉🏼 Στυλ μορφοποίησης (αλλάζω τις τιμές αν θέλω) 👉🏼 οκ!